Online verkoopverbod vanaf 1 juli 2023

Datum publicatie: dinsdag 25 april 2023 om 15:14
Auteur: De redactie
Laatste update: 17-05-2023 om 11:26

Helaas hebben we moeten vernemen dat het online verkoopverbod van sigaretten, e-sigaretten en aanverwante producten vanaf 1 juli 2023 zal intreden. Vanaf deze datum is het dus verboden om e-sigaretten met of zonder nicotine en e-liquids met of zonder nicotine (en alle accessoires hiervan) te verkopen aan consumenten in Nederland.

De eSigbond gaat vanuit verschillende eisers procederen met het oogmerk om dit verbod ten aanzien van elektronische dampwaar van de baan te krijgen. De voorbereidingen hiervoor waren reeds genomen. Een van de belangrijke pijlers is dat de Raad van State in een eerder advies gecommuniceerd heeft te twijfelen aan de doeltreffendheid en haalbaarheid van deze wetgeving. Dit heeft alles te maken met dat consumenten gemakkelijk in het buitenland producten kunnen kopen, waar geen handhaving mogelijk is (vanwege de niet-betrokkenheid van Douane en Belastingdienst). Hierover zullen wij u ook blijven informeren.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend. Heeft u vragen over dit bericht? Neem dan contact op per e-mail via info@slimroken.nl

Bronnen:

(1) Publicatie Staatscourant: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2023-141.html
(2) Raad van State advies: https://www.raadvanstate.nl/@135566/w13-23-00019-iii/